0533-13958

pomonadalen@telia.com

Om oss
Pomonadalens Handelsträdgård

Om oss

Pomonadalens Handelsträdgård startades på 1950- talet och flyttades från Värmlandsnäs till Säffle på 70- talet av de dåvarande ägarna. Idag ägs och drivs handelsträdgården av Tord och Lena Andersson som övertog butiken vid millennieskiftet. Sedan dess har butiken genomgått stora förändringar. De ursprungliga butiksytorna har successivt rivits, och nya byggnader har uppförts, för att kunna anpassa handelsträdgården bättre till den verksamhet som bedrivs. Idag består handelsträdgården av en huvudbyggnad, två växthus samt en stor uteplats som allt tillsammans rymmer mängder med blommor, växter, krukor, verktyg och redskap, arrangemang, inredning – och mycket, mycket mer.

Du hittar oss precis intill Europaväg 45 på Sommarovägen 4.

Välkommen in till oss och inspireras – vi finns för dig och för din trädgård.